Угода про конфіденційність

 

 1. Ця Угода діє стосовно веб-сайту за адресою в мережі Інтернет https://tila.clinic   (далі «Сайт»).
 2. Ця Угода є договором приєднання. Використання Користувачем Сайту свідчить про його приєднання до даної Угоди повністю і підтверджує його згоду з наступними умовами.
 3. При використанні Користувачем Сайту, ТОВ «Інститут клітинної терапії» (надалі – Власник) здійснює збір та обробку даних Користувача, а саме:

3.1. даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі користування Сайтом (таких як ПІБ, адреса, номери телефонів, стать, дата народження, кількість дітей, електрона пошта тощо);

3.2. файли cookie;

3.3. IP-адреси;

3.4. параметри та налаштування Інтернет-браузерів.

 1. Власник вносить дані Користувача до бази персональних даних користувачів з моменту, коли він вперше починає користуватися Сайтом, а також протягом усього періоду користування послугами Сайту. Термін зберігання персональних даних Користувача складається з періоду, протягом якого він користується послугами Сайту, а також п’ять наступних років після закінчення користування послугами Сайту.
 2. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, розсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, надання відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, час від часу необхідних для належного надання послуг Сайту).
 3. Власник використовує персональні дані Користувача для таргетованої реклами та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними, для проведення статистичних досліджень; для використання з рекламною/маркетинговою метою, будь-якими іншими способами.
 4. Користувач підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються персональних даних, передбачених положеннями Закону України “Про захист персональних даних”, а також підтверджує, що Власник ТОВ “Інститут клітинної терапії” та треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Користувача письмове повідомлення про права, мету збору даних і, обробку, знищення, передачу третім особам, яким передаються персональні дані Користувача. Також цим Користувач підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до Власника ТОВ “Інститут клітинної терапії” та третіх осіб щодо використання персональних даних Користувача, з метою, викладеній в цій Угоді.
 5. Користувач дозволяє Власнику дозволяти іншим особам, з якими Власник уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваної цими особами послуг та інформації рекламного характеру.
 6. При використанні Користувачем Сайту, можуть бути присутніми коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого ці треті особи отримують дані, зазначені в пунктах 3.2, 3.3 та 3.4 цієї Угоди. Такими Інтернет-ресурсами третіх осіб є:

9.1. системи зі збирання статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics, тощо);

9.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);

9.3. системи банеропоказів;

9.4. інші Інтернет – ресурси.

 1. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 2. Обробка персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сайту.

Власник вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка персональних даних здійснюється на обладнанні, яке знаходиться в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.

 1. Власник має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку всі зміни публікуються на Сайті і стають обов’язковими для Користувача через десять календарних днів з моменту публікації такої угоди.
 2. Користувач має право відкликати свою згоду на використання його персональних даних, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання за адресою: 04073, м. Київ, вул. С.Скляренко, буд.4, літ. А.
 3. У разі отримання повідомлення про відкликання згоди Власник і уповноважені ним особи припиняють обробку персональних даних такого Користувача і знищують персональні дані у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відкликання.
 4. У випадку зазначення неправдивих (неточних, недостовірних) відомостей про себе, а також при несвоєчасній зміні застарілих відомостей Користувач самостійно несе ризики будь-яких негативних наслідків, пов’язаних з такими неправильними відомостями.
 5. Власник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 6. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 7. До даної Угоди й відносинам між Власником та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, споров або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

 

Получите бесплатную консультацию